Home


Openingstijden :


Maandag            7.30 - 17.00        

Dinsdag               7.30 - 20.00                

Woensdag          7.30 - 17.00           

Donderdag         7.30 - 20.00                 

Vrijdag                  7.30 - 17.00

specialisaties

binnen de praktijk :


Oedeem therapie /

oncologie training


Manuele Therapie


Revalidatie :


nieuwe gewrichten

sportblessures

na breuken

operaties

hersenbloeding/infarct


Orthopedische revalidatie (Bijv. bij nieuwe knie of heup)

Neurologische revalidatie (Bijv. na hersenbloeding, multiple sclerose of Parkinson)

Sport- revalidatie / begeleiding / verzorging

Medical taping / Kinesio taping

Long / COPD training

Overbelastingsklachten (Bijv. peesontsteking, ischias of hoofdpijn)

Rugscholing en Rugadvies

Oncotraining

Geriatrie (oa dementie)

Welkom op de praktijk site van Richard Kuijlaars.

Ik ben in 1989 afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Tot op de dag van vandaag verdiep ik mij binnen het hele vakgebied.


Naast mijn specialisatie manuele therapie (master) en oedeemtherapie vind ik het erg leuk om zowel neurologisch, orthopedische als oncologische klachten te behandelen. In een individuele en persoonlijke benadering probeer ik jong en oud van hun klachten te helpen.

Indien noodzakelijk doe ik dat ook aan huis (instelling).


Naast mijn werkzaamheden ben ik iedere week langs de hockeyvelden te vinden.

Ik luister graag naar muziek en kijk regelmatig films.
Praktijk informatie :


Zonder verwijzing van de (huis)arts naar de therapeut

De praktijk is direct toegankelijk (DTF), dat wil zeggen dat u geen verwijzing van een (huis)arts nodig heeft. Als u besluit zonder verwijzing naar mij toe te komen, dan krijgt u een screening/intake en onderzoek om vast te stellen of er een indicatie is voor fysiotherapie. Is er geen reden voor fysiotherapie dan wordt u verwezen naar de huisarts.


Het eerste consult

U kunt plaatsnemen in de wachtruimte totdat u opgehaald wordt op het afgesproken tijdstip. Behandeling/consult vindt alleen plaats volgens afspraak. Mocht u onverhoopt toch wat langer moeten wachten vraag ik u begrip.

Wilt u voor elke behandeling een handdoek meenemen en zorgen voor een goede hygiëne.

Uw gegevens in het behandeldossier

In het eerste consult of zitting worden uw naam, adresgegevens, verzekeringskaartje en eventueel aanwezige verwijzing gevraagd. U moet zich desgevraagd kunnen identificeren. Daarna komt uw gezondheidsprobleem aan de orde        

 

Onderzoek

Na analyse van uw gezondheidsprobleem volgt het onderzoek. Na het doen van diverse testen wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld.


Behandeling

Naar aanleiding van de fysiotherapeutische diagnose wordt samen met u een behandelplan opgesteld.

De therapeut zal u informeren over :                     

uw aandoening ,                                                          

de behandelingsmogelijkheden,                              

het aantal te verwachten behandelingen,       

 Indien er tijd overblijft zal de behandeling gestart worden. Bij onvoldoende resterende tijd zal de behandeling gestart worden bij de tweede afspraak.


Afmelden

Indien u bij verhindering de behandeling 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet bij u in rekening gebracht.


Toestemming

Door uw medewerking te verlenen geeft u te kennen het eens te zijn met een bepaalde behandeling en wordt er verondersteld dat u toestemming geeft voor de behandeling. Bij bijzondere of voorbehouden handelingen zal er uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd worden.


Privacy

De therapeut is tot geheimhouding verplicht over alle zaken rondom uw behandeling. Uw gegevens worden met zorg bewaard. Zonder uw toestemming zal er geen informatie over uw aandoening aan andere worden verstrekt. Met uitzondering van verwijzend arts. U heeft altijd het recht op inzage en afschrift van uw persoonlijke gegevens.

 


Samenwerking

Uw behandelend therapeut en uw huisarts werken nauw samen. Ook als u rechtstreeks naar de praktijk komt, blijft de huisarts een centrale rol spelen in de coordinatie van uw zorg. Er vindt verslaglegging plaats naar uw huisarts met uw toestemming. Heeft u een klacht die buiten de expertise van de therapeut ligt, zult U geholpen worden met het zoeken van een adequate behandelaar.


Klachtenregeling

Als U niet tevreden over uw behandeling of bejegening, bespreek dan uw klacht in eerste instantie met uw therapeut. Grote kans dat U tot een oplossing komt. Lukt dit niet dan kunt u, uw klacht schriftelijk indienen bij het koninklijk genootschap voor fysiotherapie(KNGF) o.v.v. klachtenregeling


Kwaliteit

Uw therapeut is BIG geregistreerd en staat in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF Fysiotherapie, Manuele Therapie en Oedeemtherapie.


Declaraties

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Om te weten of uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding, raad ik u aan uw polis goed te lezen en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Uitleg specialisaties :

Wat is Manuele Therapie ?


Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.


Werkwijze manueel therapeut


Intake: snel duidelijkheid. Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie. De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

www.nvmt.nl
Wat is oedeem?


Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam in. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht.

Net als de bloedbaan waarin bloed circuleert, heeft het lichaam een lymfstelsel waar lymfe doorheen stroomt. Het lymfstelsel ziet er vergelijkbaar uit met het stelsel voor de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfstelsel alleen een afvoerend systeem. Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma maar heeft een hogere concentratie eiwitten. Als lichaamsarbeid wordt geleverd, neemt de concentratie eiwitten in het weefsel verder toe.


Vormen van oedeem


Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het weefsel door een verstoord aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem ontstaat wanneer er te weinig oedeem door het lymfesysteem wordt afgevoerd. Dit komt door een vermindering in de transportcapaciteit van het lymfesysteem zelf. Een tweede oorzaak kan zijn dat er zoveel vocht in het weefsel zit, terwijl het lymfesysteem goed werkt, dat het oedeem weer via de lymfevaatjes terug in het weefsel stroomt. Het lymfesysteem krijgt dit vocht dus niet verwerkt.

Veneus oedeem ontstaat door een te hoge druk in het veneuze gedeelte van de bloedsomloop, waardoor zoveel vocht uit de venen wordt geperst zodat het lymfesysteem dit niet kan verwerken. Bekende oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld hoge bloeddruk, trombose en spataders.

Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht in het weefsel. Vet is een ophoping van eiwitten. Door de aanwezigheid van vet is de afvoer van het oedeem door het lymfestelsel niet optimaal.


Behandeling


Oedeemfysiotherapie maakt gebruik van verschillende behandelvormen. De oedeemfysiotherapeut zal gebruik maken van manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademhalingsoefeningen, compressietherapie in de vorm van bandageren/zwachtelen en later een therapeutisch elastische kous, adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels. Therapeutisch elastische kousen (‘steunkousen’) en steunmaterialen worden aangemeten en verstrekt door aanmeetpunten. Meestal zijn dit orthopedische leveranciers, oedeemfysiotherapeuten en huid- en oedeemtherapeuten. Vochtafdrijvende tabletten kunnen eventueel door de huisarts of behandelend specialist worden voorgeschreven, maar helpen niet bij alle soorten oedeem. Voor de behandeling is een goede afstemming van de therapieën van de verschillende behandelaars nodig om tot een goed eindresultaat te komen.


www.nvfl.nl

Verzekeraars :


De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.

Externe Links :


www.kngf.nl

www.nvfl.nl

www.nvmt.nl

www.defysiotherapeut.com/zoek-fysiotherapeut

www.solvo.nl

www.blessurewinkel.nl

Tarieven 

(Bij geen aanvullende verzekering):


fysiotherapie Zitting            € 39,00


Manuele therapie Zitting  € 49,00


Oedeemtherapie Zitting   € 49,00


Screening                                    € 15,00


Intake na verwijzing             € 49,00


Toeslag aan huis                      € 14,50

Bereikbaarheid praktijk :


Overdag tot 18.00 u

vrij parkeren.


Openbaarvervoer :

Tram 4 en 6

halte Tienhovenselaan

Gallerij :